Projekty

 

Korzystając z doświadczenia i posiadanych uprawnień wykonujemy dokumentacje projektowe w następujących branżach:

 

  • architektonicznej,
  • konstrukcyjno-budowlanej,
  • drogowej,
  • sanitarnej,
  • hydrotechnicznej,
  • i melioracyjnej.

 

Od naszych konkurentów odróżnia nas to, że:
  • nasi projektanci oprócz doświadczenia projektowego, posiadają także bogate doświadczenie wykonawcze, dzięki czemu opracowujemy nasze projekty tak, jakbyśmy mieli je samemu realizować – co często ma miejsce,
  • posiadamy wszystkich branżystów w jednym miejscu – dzięki czemu nasze dokumentacje są opracowywane w sposób niezwykle staranny i przemyślany, z uwzględnieniem koordynacji wszystkich branż,
  • w swojej ofercie oprócz nadzoru autorskiego mamy także nadzór inwestorski – jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla większych obiektów, dla których istniej obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
  • chętnie podejmujemy się także nadzorów autorskich w ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego, co znacznie przyspiesza proces decyzyjny już na etapie realizacji, jeśli zachodzi konieczność wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej.