Kategoria
Budowa
Informacje o projekcie

Projekt i budowa zbiornika wód opadowych

V = 23 tys. m3