Nasz zespół:

ANNA KISAŁA

Prezes Zarządu firmy Open Mind Sp. z o.o.

Od 2015 roku z sukcesami prowadzi Spółkę aktywnie uczestnicząc we wszystkich przedsięwzięciach. W biurze odpowiada za organizację, zarządzanie i nadzór nad personelem biura oraz całością procesów zachodzących w biurze.

DANIEL KISAŁA

Inspektor nadzoru / Kierownik budowy i robót / Projektant

Daniel pracuje w branży budowlanej od ponad 15 lat. W tym czasie brał udział w wielu prestiżowych kontraktach zarówno jako Projektant (Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie, czy Marina Jachtowa w m. Ningde – Chiny), Menadżer Kontraktu (Budowa Drogi Ekspresowej S3 odcinek Szczecin – Pyrzyce), jak i Inspektor Nadzoru (Budowa Centrum Handlowego Warszawa Rembertów, czy Hala Widowiskowo Sportowa w Gryfinie). Uczestniczył w wielu kontraktach polskich jak i zagranicznych w tym m. in. w Niemczech, ZEA, czy Chinach.

Uprawnienia do kierowania i projektowania bez ograniczeń w następujących branżach:

  • konstrukcyjna,
  • drogowa,
  • sanitarna,
  • hydrotechniczna,
  • melioracyjna.

Wykształcenie:
Architektura (2019 r.)
Inżynieria Środowiska (2013 r.)
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (2004 r.)

CZESŁAW KOMAR

mgr inż. elektryk
Kierownik robót / projektant / inspektor nadzoru branży elektrycznej i teletechnicznej

Czesław ukończył studia magisterskie na Politechnice Poznańskiej na kierunku Elektrotechnika uzyskując tym samym tytuł magistra inżyniera elektryka. Wykształcenie poszerzył o ukończenie Studium Podyplomowego w zakresie Automatyka Przemysłowa na Politechnice Szczecińskiej. Ukończył również Studium Podyplomowe w zakresie Telekomunikacji Cyfrowej na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

 

Wieloletnie, ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe na różnych kontraktach, czyni z Czesława specjalistę w dziedzinie elektryki i telekomunikacji. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych oraz w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

KATARZYNA MIECZKOWSKA

mgr inż. Budownictwa
Inżynier budowy / Asystent inspektora nadzoru

Katarzyna ukończyła studia inżynierskie i magisterskie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na kierunku Budownictwo. Tytuł magistra inżyniera uzyskała w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie.

 

Na studiach inżynierskich zdobyła kompleksową wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną oraz tworzenia dokumentacji o charakterze projektowym.
Studia magisterskie o specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie  skupiały się na poznaniu i wykorzystaniu technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

 

W Open Mind Sp. z o.o. rozpoczęła swoją karierę zawodową i w niedalekiej przyszłości przystąpi do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.