Nadzory

 

W nadzorach jesteśmy niezależnym, bezstronnym doradcą. Nasz zespół to przede wszystkim doświadczeni inżynierowie branży konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, hydrotechnicznej, melioracyjnej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Dużą uwagę przywiązujemy do jakość, bezpieczeństwa i terminowość.

 

Wieloletnie doświadczenie i wiedza pozwalają nam na znalezienie właściwych rozwiązań technicznych oraz prawnych dla zagadnień pojawiających się w procesie inwestycyjnym. Znajomość rynku umożliwia nam sprawne organizowanie procesu budowlanego oraz organizowanie i rozstrzyganie przetargów w imieniu Inwestora celem zabezpieczenia jego interesów. Zarówno w wymiarze technicznym, finansowym jak i prawnym.

 

W naszej ofercie znajdą Państwo:

 

  • zarządzanie projektem (Project Management),
  • zarządzanie budową (Construction Management),
  • nadzór inwestorski / Bankowy Inspektor Nadzoru (BIN),
  • projektowanie i nadzór autorski, – weryfikacja projektów,przygotowanie kosztorysów i organizacja przetargów,
  • raporty techniczne (Technical Due Diligence),
  • doradztwo techniczne,
  • certyfikaty energetyczne budynków/lokali,
  • wsparcie przy odbiorze lokalu/mieszkania od dewelopera.