Metoda ślizgowa – technologia

 

Metoda ślizgowa jest sprawdzoną i niezawodną technologią szybkiego wznoszenia żelbetowych obiektów wysokościowych, takich jak zbiorniki, silosy i obiekty wieżowe, do których zaliczamy np. kominy przemysłowe i filary mostowe. Metodę tą można stosować również w budowie pionowych części budowli z żelbetu czy betonu sprężonego, takich jak np. rdzenie wieżowców, pylony mostów, wieże wiatraków.

 

Metoda ta jest ponad trzykrotnie szybsza od deskowania przestawnego. Pozwala uzyskać całkowicie monolityczną strukturę powierzchni. Znacząco wpływa to na jakość konstrukcji oraz pozwala zaoszczędzić czas i koszty obsługi, najmu maszyn i przygotowania placu budowy.

Szalunki slizgowe - technologia
Metoda ślizgowa w szalunkach

Jak to działa?

 

Zasada metody ślizgowej polega na prawie ciągłym, pionowym albo nachylonym podnoszeniu konstrukcji szalunku z jednoczesnym wykonywaniem wielu etapów. Betonowanie, zbrojenie, pielęgnowanie betonu, aplikacja powłok ochronnych betonu – realizowane w jednym ciągu technologicznym.

 

Urządzenie ślizgowe, potocznie zwane „ślizgiem”, wraz z platformą roboczą wspiera się na prętach nośnych wznosząc się do góry razem z budowanym obiektem betonowym. Urządzenie wznosi się dzięki podnośnikom hydraulicznym, których ilość dobierana jest indywidualnie w zależności od rodzaju wykonywanego obiektu. Podnoszenie odbywa się małymi skokami o wielkości 20 – 25 mm w stałych odstępach czasu. Prace wykonuje się z reguły przez 24 godziny na dobę, możliwe jest jednak ślizganie odcinkami. Prędkość ślizgania – wznoszenia urządzenia ślizgowego wynosi zazwyczaj od 3 do 8 metrów na dobę, jednakże dla mniejszych wymiarów elementów osiąga się prędkości większe. Decydujący jest przy tym postęp prac zbrojarskich, czas przyrostu wytrzymałości mieszanki betonowej, stopień skomplikowania i rozmiary wznoszonego obiektu.

 

Zapraszamy do współpracy!