OpenMind – Szalunki ślizgowe

Technologia szalunków ślizgowych

Nadzór

szalunek slizgowy open mind

Znajomość rynku umożliwia nam sprawne organizowanie procesu budowlanego.

Więcej…

Projekty

open mind szalunki slizgowe

Wykonujemy kompleksowe dokumentacje architektoniczno-budowlane oraz inżynierskie.

 

Więcej…

Oferta

open mind najlepsze szalunki slizgowe

Specjalizujemy się we wznoszeniu obiektów wysokich i wysokościowych, z wykorzystaniem szalunków ślizgowych.

 

Więcej…

Co to są szalunki ślizgowe?

Szalunek ślizgowy to alternatywa dla klasycznego szalunku przestawnego, najczęściej wykonanego z desek. Nowoczesne ślizgi szalunkowe pozwalają bardzo przyspieszyć i usprawnić prace budowlane przy wznoszeniu konstrukcji pionowych, takie jak wieże, kominy, pylony i wiele innych elementów nośnych i konstrukcyjnych budowli. W odróżnieniu od deskowania przestawnego, szalunek ślizgowy nie wymaga każdorazowego demontażu i ponownego montażu, co znacznie skraca czas robót budowlanych.

Z czego produkuje się szalunki ślizgowe?

Do produkcji szalunków ślizgowych wykorzystuje się najwyższej jakości stal konstrukcyjną, zabezpieczoną przed korozją. Inaczej niż przy deskowaniu przestawnym, szalunki stalowe mogą być wielokrotnie wykorzystywane, bez utraty jakości i wytrzymałości. Dla przedłużenia żywotności szalunków, stosuje się regularne czynności konserwacyjne. Polegają one na oczyszczaniu i smarowaniu elementów ruchomych, usuwaniu korozji powierzchniowej i zabezpieczaniu szalunków przed rdzą, poprzez malowanie środkami antykorozyjnymi.

Jakie są najważniejsze elementy szalunków ślizgowych?

Każdy szalunek ślizgowy składa się z kilku podstawowych elementów, odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie całej konstrukcji. Jest to przede wszystkim ściana szalunku. W zależności od modelu może być wykonana ze stali lub z wymiennych płyt drewnopochodnych. Ściana szalunkowa osadzana jest wewnątrz stalowej ramy, która zostaje połączona z dźwigarami i ślizgami. Do szalunków ślizgowych przymocowane są podnośniki pneumatyczne, odpowiadające za ich podwyższanie, wraz z tempem prac budowlanych. Kolejnym ważnym elementem szalunku jest pomost roboczy. Służy on pracownikom do sprawnego, wygodnego i bezpiecznego wykonywania prac związanych ze zbrojeniem, betonowaniem i pielęgnacją betonu.

Do budowy jakich konstrukcji wykorzystuje się szalunki ślizgowe

Jak już zaznaczono na początku, szalunki tego typu wykorzystuje się podczas budowy pionowych obiektów budowlanych i inżynieryjnych o niezmiennym przekroju. Do takich konstrukcji możemy przede wszystkim zaliczyć wieże, kominy, rdzenie wieżowców, a także konstrukcje klatek schodowych, szybów wind, a także pylony mostów. Bardzo ciekawym zastosowaniem dla szalunków ślizgowych jest pomoc przy budowie silosów i zbiorników. W tym przypadku szalunki są umieszczane na samym dnie głębokiego wykopu i wraz z postępem prac, zostają stopniowo podnoszone ku jego górnej krawędzi.

Dlaczego szalunek ślizgowy jest szybszy od szalowania deskowego?

Jest wiele powodów, które przemawiają na korzyść szalunków ślizgowych. Jednym z nich jest przede wszystkim czas. Większości Państwu na pewno jest znana budowa klasycznego deskowania przestawnego. Takie szalunki są bardzo wymagające podczas montażu. Dochodzą do tego ewentualne straty materiału potrzebne na wykonanie szalunku oraz ryzyko, że kolejne etapy jego wykonania, nie będą trzymać pierwotnie zadanego wymiaru. W konsekwencji może to mieć negatywny wpływ na wytrzymałość i stabilność całej konstrukcji monolitycznej. Wykorzystując szalunki ślizgowe, takie ryzyko nie występuje. Do budowy całego obiektu wykorzystywane są te same szalunki, które nie zmieniają wymiaru, formy ani kształtu. Są jedynie coraz wyżej unoszone przy pomocy ślizgów i podnośników hydraulicznych.

Jak szalunki ślizgowe wpływają na jakość monolitu konstrukcji?

Co ma największy wpływ na stabilność i wytrzymałość monolitycznych konstrukcji żelbetowych? Oczywiście jednorodność całej konstrukcji. Zapewnić mogą ją właśnie szalunki ślizgowe. Pozwalają one na ciągłe prowadzenie prac zbrojeniowych i betonowych, bez konieczności przestojów potrzebnych na demontaż i montaż szalunku drewnianego. Dzięki wykorzystaniu podnośników hydraulicznych, szalunek ślizgowy może się podnosić w tempie od 3 do 8 metrów na dobę. Pozwala to prowadzić wszystkie prace bez żadnych przestojów, umożliwiając betonowi jednorodne wiązanie. Ma to olbrzymi wpływ na poprawę solidności wykonania konstrukcji. Właśnie ta metoda umożliwia uzyskanie idealnie monolitycznej struktury powierzchni.

Tempo prac przy przy wykorzystaniu szalunków ślizgowych

Wykorzystując szalunki ślizgowe, można uzyskać wysokie tempo pracy bez utraty jakości monolitu. Od 3 do 8 metrów na dobę. Dokładnie takie postępy prac można otrzymać wykorzystując ten rodzaj szalunków ślizgowych. W jaki sposób odbywa się podnoszenie szalunku? Jest to starannie zaplanowany i w pełni zautomatyzowany proces. Szalunki podnoszą się w ściśle określonych odstępach czasu o 2 do 2,5 cm. Tak niewielkie skoki dają wystarczająco dużo czasu na efektywne prowadzenie prac przez całą dobę.

Czy podnośniki hydrauliczne są wymagane do szalunków ślizgowych?

Tak. Zgodnie z tym co zostało napisane powyżej, podnośniki hydrauliczne są jednym z najważniejszych elementów szalunków ślizgowych, niezbędnych do ich prawidłowego działania. Rodzaj i ilość podnośników hydraulicznych dobiera się konkretnie do rodzaju wznoszonego obiektu. Jego wysokości, szerokości i długości. Podnośniki hydrauliczne są sterowane komputerowe, co gwarantuje maksymalną precyzję i ściśle odmierzony czas i prędkość ich podnoszenia.

Jak szalunek ślizgowy poprawia bezpieczeństwo pracy?

Wznoszenie obiektu z użyciem szalunków ślizgowych jest znacznie bezpieczniejsze niż przy stosowaniu klasycznych metod budowania z użyciem rusztowań i szalunków przestawnych. Szalunki ślizgowe są konstrukcjami stabilnymi i wytrzymałymi. W odróżnieniu od rusztowań, praca na nich jest wielokrotnie bezpieczniejsza. Pomosty robocze zapewniają optymalną powierzchnię do bezpiecznego wykonywania pracy i są zabezpieczone stalowymi poręczami. Sam proces związany z wielokrotnym przestawianiem rusztowań jest bardzo czasochłonny i destabilizuje prace na budowie, stwarzając jednocześnie pewne zagrożenie dla osób, które pracują na nich.

Jaki rodzaj betonu jest odpowiedni do szalunków ślizgowych?

Decydując się na wykorzystanie szalunku ślizgowego, należy stosować gatunek betonu określony w projekcie. Może to być klasyczny żelbeton lub beton sprężony. Nie ma to wpływu na tempo prac i jakość uzyskanego monolitu.

Szalunek ślizgowy – gotowy czy na zamówienie?

Dla większości konstrukcji monolitycznych doskonale sprawdzają się standardowe, gotowe szalunki ślizgowe. Ich konstrukcja pozwala łączyć je w segmenty o wymiarze dostosowanym do projektu. Przy realizacji bardziej nietypowych projektów, szalunki ślizgowe mogą być zbudowane od podstaw lub po wprowadzeniu modyfikacji, dostosowane do wymogów realizacji. Jako generalny wykonawca inwestycji, dysponujemy bardzo dużym wyborem różnego typu szalunków ślizgowych. Możemy również zaprojektować i wykonać szalunek ślizgowy pod konkretną inwestycję, gwarantując zgodność z projektem i wysoką trwałość.

Czy szalunek ślizgowy zapewnia duża precyzję prac?

Oczywiście że tak. To jedna z najważniejszych zalet tego typu szalunków. Zaraz po wysokim tempie prac, należy podkreślić doskonałą precyzję i powtarzalność wymiaru na całym odcinku elementu budowanego przy pomocy tego szalunku. Raz ustawiony wymiar szalunku będzie zachowany do samego końca inwestycji. Nie wchodzą w grę żadne nietolerancje i nierówności, destabilizujące całą konstrukcję. Używanie szalunków ślizgowych jest również korzystne z punktu widzenia późniejszych prac montażowych i wykończeniowych. Monolityczna konstrukcja jest idealnie równa i prosta na całej wysokości, nie wymaga dalszych prac korygujących ewentualne krzywizny.

U kogo zamówić szalunki ślizgowe

Nasza firma zajmuje się wypożyczaniem szalunków ślizgowych, jak również jesteśmy wykonawcą robót budowlanych, przy użyciu tego typu szalowania. Dysponując wieloletnim doświadczeniem, bogatym zapleczem technicznym oraz znakomicie wyszkolonym personelem, jesteśmy w stanie zrealizować każdą inwestycję budowlaną, niezależnie od wielkości i stopnia skomplikowania. Posiadamy własne szalunki ślizgowe dostępne w wielu modelach i dużej ilości. Pozwala nam to zachować pełną niezależność wykonywania prac, gwarantując wysokie tempo, wymaganą jakość i terminowe ukończenie inwestycji.